Back Škole u Bosni i Hercegovini načinile još jedan korak da postanu resursni centri za demokratsku školsku kulturu

Sarajevo 28 August 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Škole u Bosni i Hercegovini načinile još jedan korak da postanu resursni centri za demokratsku školsku kulturu

Zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve“ nastavlja podržavati škole širom Bosne i Hercegovine da postanu resursni centri za demokratsku kulturu.

Od 21. do 24. augusta projekat je organizovao paralelne aktivnosti za učenike/ce, kao i članove/ice školske uprave i pedagoških institucija kako bi dalje razvijali svoje razumijevanje Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu (ROKDK) i definisali načine na koje će biti ugrađeni u obrazovni sistem i školsko okruženje. U aktivnostima koje su organizovane u glavnom gradu Sarajevu učestvovali su učenici/e i članovi/ce rukovodstva iz 9 škola, kao i predstavnici/e 4 pedagoške ustanove.

Učenici/e su učestvovali/e u predavanjima i radionicama šireći svoja znanja o demokratskoj kulturi. Većina sesija se fokusirala na metodologiju kao i na praktične aspekte osnivanja klubova za kritičko mišljenje i vrijednosti koji, kako objašnjava Vedad Babanović, učenik osnovne škole iz Travnika, „podstiču učenike na socijalizaciju i na taj način ih uključuju u vannastavne aktivnosti“.

Marija Hrkać iz Gimnazije u Mostaru dodala je da „stvaranje ovog kluba može pomoći da slobodno izrazimo ono što nas zanima, da razgovaramo o onome što volimo s ljudima koji će nas saslušati“. Tokom ljetne škole učenici su imali priliku posjetiti i planinu Trebević gdje su od gostujućeg predavača i nagrađenog nastavnika Vedrana Zubića učili o historiji i geografiji sarajevske regije.

Istovremeno, članovi/ce uprave škole i predstavnici/e pedagoških institucija prošli su detaljnu obuku na kojoj su imali priliku da razgovaraju o izazovima vezanim za školsko okruženje i kako ROKDK može pomoći u unapređenju demokratske školske kulture. Oni/e su predstavili/e i podijelili/e ideje koje će implementirati u lokalnim školskim zajednicama u narednom periodu, a obuka ih je opremila alatima za unapređenje kompetencija za demokratsku kulturu u njihovim sredinama. „Kroz naše aktivnosti dalje ćemo razvijati kompetencije i njegovati demokratsku klimu u školskom okruženju“, rekla je Amna Avdić, direktorica srednje škole u Čeliću.

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.