Back

Strengthened capacity of Serbian candidate judges and prosecutors on anti-discrimination: launch of the HELP online course

Belgrade 19 February 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Strengthened capacity of Serbian candidate judges and prosecutors on anti-discrimination: launch of the HELP online course

50 Serbian trainee judges and prosecutors attended the online launch of the Council of Europe HELP online course on anti-discrimination, organised in cooperation with the Judicial Academy of the Republic of Serbia.

Nenad Vujic, Director of the Judicial Academy, welcomed participants by recalling the importance of the course for future generation of judges and prosecutors. The Council of Europe HELP online course is included as a compulsory training in the annual programme for the 10th generation of trainees.

Prof Ivana Krstic and Milica Novakovic, HELP tutors, illustrated the international legal framework in the field on anti-discrimination while taking participants through the course format, structure and content.

Following the launching event, the HELP online course on anti-discrimination will be implemented for the 10th generation of trainees over a 2-months period.

The launching event was organised within the scope of the Regional action “HELP in the Western Balkans” that is a part of the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, implemented by the Council of Europe.

***

The Council of Europe HELP online course on anti-discrimination, developed by the Council of Europe Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP), aims to promote the understanding of European human rights standards and the case law of the European Court of Human Rights among legal professionals. It is available in the HELP online platform in the various languages.

 


Šta je Horizontal Facility II?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) je inicijativa za saradnju Evropske unije i Vijeća Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Vijeća Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Prva faza programa obuhvatala je različite inicijative specifične za korisnike kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa (u vrijednosti od oko 41 milion eura za period od 2019. do 2022. godine) je zasnovana na rezultatima iz faze I i proširena je na tematska područja od krucijalne važnosti za regiju - slobodu izražavanja i medije.

Druga faza programa obuhvatit će aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj, a regionalna dimenzija programa će biti ojačana. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sistema Vijeća Evrope, ostat će važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

 

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Horizontal Facility je program koji Vijeće Evrope provodi od maja 2019. godine na period od 36 mjeseci.

 

Koliko će koštati Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa je 41 milion EUR (85% finansira EU, 15% Vijeće Evrope).

 

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Kroz Horizontal Facility, Europska unija i Vijeće Evrope, pomoći će korisnicima na Zapadnom Balkanu da u okviru procesa proširenja usklade standarde sa standardima Vijeća Evrope kao i pravnim tekovinama Evropske unije. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Vijeća Evrope, pri čemu prilagođene aktivnosti tehničke saradnje temeljene na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope, ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

  • Osiguravanje pravde;
  • Borbu protiv privrednog kriminala;
  • Borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih grupa (uključujući LGBTI, manjine i Rome) i
  • Slobodu izražavanja i slobodu medija.

Sve ove teme su ključni prioriteti dvaju organizacija za regiju Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bavit će se sveobuhvatnim pristupom pitanjima kao što su rodno integrisanje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažman organizacija civilnog društva u provedbi programa Horizontal Facility.

Ova web stranica je izrađena uz pomoć sredstava zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope. Stavovi izraženi na ovoj stranici ni u kom slučaju ne izražavaju zvanične stavove Evropske unije i Vijeća Evrope

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.