Back

Presentation of the new HELP Course on Anti-Discrimination in North Macedonia

North Macedonia 23 February 2021
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Presentation of the new HELP Course on Anti-Discrimination in North Macedonia

About 100 lawyers, legal professionals, and also citizens interested in the field of fighting discrimination and protecting human rights from North Macedonia will have the opportunity to attend the new HELP Course on Anti-Discrimination in North Macedonia, which will be presented online on 24 February 2021. An initiative of the action “Promotion of Diversity and Equality in North Macedonia” and the European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) in the framework of the European Union and Council of Europe joint programme "Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022", this online course aims to provide a detailed, yet easily accessible, educational resource to promote the understanding among legal and other professionals in respect of the international and European standards in the field of non-discrimination.

More concretely the course will cover:

 1. Discrimination and Article 14 ECHR
 2. Discrimination based on race, colour, language, national or social origin, association with a national minority
 3. Discrimination against Roma
 4. Discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity
 5. Discrimination of persons with disabilities

During the online presentation, the participants will receive key information from  the Judge in respect of North Macedonia in the ECHR, Mr Jovan Ilievski, about the work of the European Court for Human Rights (EChRT) in the area of combating discrimination . In addition the country monitoring work of the European Commission against Racism and Intolerance will be presented from the ECRI member in respect of North Macedonia, Ms Elena Mihajlova Stratilati.

The HELP Course on Anti-Discrimination is now available in Macedonian as part of the e-learning platform - Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) Programme of the Council of Europe – covering more then 36 online courses in the field of human rights.

The HELP Course on anti-discrimination, supported by EU and Council of Europe joint programme Horizontal Facility II is available in the HELP online platform in English and Macedonian language and can be accessed for free through the e-learning platform. The participants who successfully complete the course will receive HELP certificates issued by the Council of Europe.


Šta je Horizontal Facility II?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) je inicijativa za saradnju Evropske unije i Vijeća Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Vijeća Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Prva faza programa obuhvatala je različite inicijative specifične za korisnike kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa (u vrijednosti od oko 41 milion eura za period od 2019. do 2022. godine) je zasnovana na rezultatima iz faze I i proširena je na tematska područja od krucijalne važnosti za regiju - slobodu izražavanja i medije.

Druga faza programa obuhvatit će aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj, a regionalna dimenzija programa će biti ojačana. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sistema Vijeća Evrope, ostat će važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

 

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Horizontal Facility je program koji Vijeće Evrope provodi od maja 2019. godine na period od 36 mjeseci.

 

Koliko će koštati Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa je 41 milion EUR (85% finansira EU, 15% Vijeće Evrope).

 

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Kroz Horizontal Facility, Europska unija i Vijeće Evrope, pomoći će korisnicima na Zapadnom Balkanu da u okviru procesa proširenja usklade standarde sa standardima Vijeća Evrope kao i pravnim tekovinama Evropske unije. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Vijeća Evrope, pri čemu prilagođene aktivnosti tehničke saradnje temeljene na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope, ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

 • Osiguravanje pravde;
 • Borbu protiv privrednog kriminala;
 • Borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih grupa (uključujući LGBTI, manjine i Rome) i
 • Slobodu izražavanja i slobodu medija.

Sve ove teme su ključni prioriteti dvaju organizacija za regiju Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bavit će se sveobuhvatnim pristupom pitanjima kao što su rodno integrisanje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažman organizacija civilnog društva u provedbi programa Horizontal Facility.

Ova web stranica je izrađena uz pomoć sredstava zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope. Stavovi izraženi na ovoj stranici ni u kom slučaju ne izražavaju zvanične stavove Evropske unije i Vijeća Evrope

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.