Back

New Local Co-ordination Body on Free Legal Aid established in Stip

Stip - North Macedonia 22 February 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
New Local Co-ordination Body on Free Legal Aid established in Stip

A new Local Co-ordination Body to support the implementation of the Law on Free Legal Aid (LCB) was established in Stip to co-ordinate the work of all the local actors involved in the free legal aid services. With the support of the joint EU and Council of Europe action on “Supporting enhanced access to higher quality Free Legal Aid services in North Macedonia” the first meeting of the Body gathered with the participation of the representatives of the Regional Office of the Ministry of Justice in Stip, civil society organisations and legal clinics registered to provide Free Legal Aid services as well as representatives from the Center for Social Work, the Basic Court in Stip, local NGO-s etc.

The Local Co-ordination Body in Stip was established following the successful example of the National Co-ordination body (NCB) based in Skopje and the Local Co-ordination body in Bitola, as an informal forum of professionals for sharing information and communication. It aims to provide co-ordination among the key stakeholders on topics concerning the implementation of the Law on Free Legal Aid in the local community. These topics cover awareness raising on the new Law, access to information necessary for processing legal aid applications, referring of persons in need of legal aid, specific legal needs affecting the local community etc. The CoE consultants who facilitated the meeting explained the idea, the need and the benefits for the existence of this co-ordination body at local level.

The newly established body will function through regular meetings as well as direct communication and will be composed of key stakeholders directly involved in the process of Free Legal Aid in North Macedonia. The establishment of the local co-ordination bodies in other municipalities in North Macedonia will also be supported to ensure a more efficient implementation of free legal aid services in different communities, especially for the vulnerable ones.

The Action on “Supporting enhanced access to higher quality Free Legal Aid services in North Macedonia” is part of the joint EU and Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey II” .


Šta je Horizontal Facility II?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) je inicijativa za saradnju Evropske unije i Vijeća Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Vijeća Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Prva faza programa obuhvatala je različite inicijative specifične za korisnike kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa (u vrijednosti od oko 41 milion eura za period od 2019. do 2022. godine) je zasnovana na rezultatima iz faze I i proširena je na tematska područja od krucijalne važnosti za regiju - slobodu izražavanja i medije.

Druga faza programa obuhvatit će aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj, a regionalna dimenzija programa će biti ojačana. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sistema Vijeća Evrope, ostat će važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

 

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Horizontal Facility je program koji Vijeće Evrope provodi od maja 2019. godine na period od 36 mjeseci.

 

Koliko će koštati Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa je 41 milion EUR (85% finansira EU, 15% Vijeće Evrope).

 

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Kroz Horizontal Facility, Europska unija i Vijeće Evrope, pomoći će korisnicima na Zapadnom Balkanu da u okviru procesa proširenja usklade standarde sa standardima Vijeća Evrope kao i pravnim tekovinama Evropske unije. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Vijeća Evrope, pri čemu prilagođene aktivnosti tehničke saradnje temeljene na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope, ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

  • Osiguravanje pravde;
  • Borbu protiv privrednog kriminala;
  • Borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih grupa (uključujući LGBTI, manjine i Rome) i
  • Slobodu izražavanja i slobodu medija.

Sve ove teme su ključni prioriteti dvaju organizacija za regiju Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bavit će se sveobuhvatnim pristupom pitanjima kao što su rodno integrisanje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažman organizacija civilnog društva u provedbi programa Horizontal Facility.

Ova web stranica je izrađena uz pomoć sredstava zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope. Stavovi izraženi na ovoj stranici ni u kom slučaju ne izražavaju zvanične stavove Evropske unije i Vijeća Evrope

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.