Back

40 Montenegrin legal professionals benefit from HELP online course on 'Procedural safeguards in criminal proceedings' and 'Victims’ Rights'

Podgorica 18 February 20 21
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
40 Montenegrin legal professionals benefit from HELP online course on 'Procedural safeguards in criminal proceedings' and 'Victims’ Rights'

On 19 February, the free Council of Europe HELP online course on Procedural safeguards in criminal proceedings and victims’ rights was launched in cooperation with the Centre for Training in Judiciary and State Prosecution of Montenegro.

Participants were welcomed by Ljiljana Lakić, President of the Steering Committee of the Training Centre, who provided for an overview of the HELP courses that were implemented so far fo the benefit of Montenegrin professionals.

Moreover, Milenka Žižić and Sanja Jovićević, HELP tutors, informed participants about the course structure and the dynamic of its implementation over a 2-monts period.

A selected group of 40 judges, prosecutors and lawyers will take part in the HELP online tutored course with the aim to prosecute crimes while providing access to justice and adequate protection from further harm to victims.

While the EU Charter confirms the rights enshrined in the European Convention on Human Rights (ECHR), mentioning the right to a fair trail and public hearing by an independent tribunal; the right to be advised and represented and the right to legal aid, both instruments lay out a number of rights that pertain to victims. Therefore, legal professionals should be responsive to the individual needs of the victims and be particularly aware of certain categories of vulnerable victims such as children, victims of sexual violence or victims of terrorism.

The launching event was organised within the scope of the Regional action “HELP in the Western Balkans” that is a part of the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, implemented by the Council of Europe.

*****

The Council of Europe HELP online course on Procedural safeguards in criminal proceedings and victims’ rights was developed by the Council of Europe Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) thanks to EU support, being financed by the EU-CoE HELP in the EU” Project. It is available in the HELP online platform in the following versions:

 • English
 • French
 • Bulgarian
 • Czech
 • Romanian
 • Spanish
 • Slovak

Šta je Horizontal Facility II?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) je inicijativa za saradnju Evropske unije i Vijeća Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Vijeća Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Prva faza programa obuhvatala je različite inicijative specifične za korisnike kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa (u vrijednosti od oko 41 milion eura za period od 2019. do 2022. godine) je zasnovana na rezultatima iz faze I i proširena je na tematska područja od krucijalne važnosti za regiju - slobodu izražavanja i medije.

Druga faza programa obuhvatit će aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj, a regionalna dimenzija programa će biti ojačana. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sistema Vijeća Evrope, ostat će važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

 

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Horizontal Facility je program koji Vijeće Evrope provodi od maja 2019. godine na period od 36 mjeseci.

 

Koliko će koštati Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa je 41 milion EUR (85% finansira EU, 15% Vijeće Evrope).

 

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Kroz Horizontal Facility, Europska unija i Vijeće Evrope, pomoći će korisnicima na Zapadnom Balkanu da u okviru procesa proširenja usklade standarde sa standardima Vijeća Evrope kao i pravnim tekovinama Evropske unije. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Vijeća Evrope, pri čemu prilagođene aktivnosti tehničke saradnje temeljene na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope, ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

 • Osiguravanje pravde;
 • Borbu protiv privrednog kriminala;
 • Borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih grupa (uključujući LGBTI, manjine i Rome) i
 • Slobodu izražavanja i slobodu medija.

Sve ove teme su ključni prioriteti dvaju organizacija za regiju Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bavit će se sveobuhvatnim pristupom pitanjima kao što su rodno integrisanje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažman organizacija civilnog društva u provedbi programa Horizontal Facility.

Ova web stranica je izrađena uz pomoć sredstava zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope. Stavovi izraženi na ovoj stranici ni u kom slučaju ne izražavaju zvanične stavove Evropske unije i Vijeća Evrope

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.