Training of trainers for further development and use of Qualifications Standards and Occupational Standards in Bosnia and Herzegovina

Having in mind that experts as trainers from all relevant stakeholders in the BiH are crucial for the development and sustainable implementation of the QF-BiH. Joint Project of the European Union and the Council of Europe "Strategic Development of Higher Education and Qualification Standards" organized a training of trainers for further development and use of Qualifications Standards and Occupational Standards in Bosnia and Herzegovina.

 

This is particularly important for the development of qualifications standards and occupational standards and their effective use for the design and validation of study programmes. The most significant reform and modernisation of higher education has to take place at university level where academic autonomy and the responsibility for the design of the curriculum and its quality assurance takes place. Such changes require a cadre of highly trained local experts to lead the required staff development exercises in BiH higher education institutions.

The 'BiH Training Module' and the accompanying detailed 'Qualifications and Occupational Standards Training Workshop Agenda' were developed and piloted 20-24th April 2015 where twenty-one BiH future trainers undertook the full-time training held over five days at Jahorina. Those trained were carefully selected in accordance with the Action Plan for the Development and Implementation of the Qualifications Framework in BiH for the period 2014-2020. All those trained had to pass a rigorous series of tasks and assessments including practical presentations (see a detailed Assessments 1 and 2 below).

The training was intimately linked and supported by the contents of the Training Manual.  The training included all the main aspects of higher education reform with a particular focus on the development and practical application of qualifications standards and occupational standards in BiH. In addition, it covered the: modernisation context in BiH; outcomes of the Yerevan EHEA Ministerial Conference; updated 2015 'Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA'; updated 2015 'ECTS Users' Guide'; curriculum development and learning outcomes. etc. A crucial aspect of the training was the provision to all those being trained of a hard copy compendium of eighteen key documents.

The key purpose of the training was the capacity building of future BiH trainers who can then pass on their skills and abilities to train other staff and thus lay the basis of a BiH-wide capacity building initiative that will firmly embed qualification and occupational Standards.

The Manual, together with the Training Module and Training Workshop Agenda, is designed to support the ongoing modernisation of higher education in BiH. They are intended to be used as valuable resources that can be adapted to support a variety of training activities associated with the Action Plan for the Development and Implementation of the Qualifications Framework in BiH for the period 2014-2020.

List of trainers

All the relevant documents and materials as an important set of reference materials that trainers and future trainees will need:

Strategic Development of Higher Education and qualifications standards in Bosnia and Herzegovina

Asset Publisher

Back

Poziv za dostavljanje prijava za Obuku trenera za daljnji razvoj i primjenu standarda kvalifikacija (SK) i standarda zanimanja (SZ) u Bosni i Hercegovini

U okviru Zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija” u BiH (2013. – 2015.) izrađeni su primjeri kvalifikacija u pet različitih polja/disciplina i standardi zanimanja za dva polja. Zajednički projekt nastavlja s izradom smjernica za primjenu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja kao i s izgradnjom kapaciteta za dalju primjenu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i dalji razvoj kvalifikacionog okvira u BiH.

Zajednički projekat EU i VE organizuje obuku trenera za izradu i primjenu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja, koja će se održati 20.-24. aprila 2015. godine u hotelu “Board" na Jahorini. Obuka će se završiti testiranjem koje dovodi do certifikata, a obuku će provesti dva međunarodna eksperta Vijeća Evrope.

Obuka je organizovana sa intenzivnim karakterom i trajati će 5 radnih dana i obuhvatati će sljedeće teme:

 • kvalifikacijski okvir i sistem osiguranja kvalitete;
 • razvoj standarda kvalifikacija, uključujući i njihove ishode učenja i kriterije za ocjenjivanje;
 • razvoj standarda zanimanja, razvoj kurikuluma, strategije učenja i poučavanja, inovativne metodologije procjene, učenje usmjereno na učenika;
 • validacija kvalifikacijskih standarda i standarda zanimanja,
 • korištenje standarda kvalifikacija i standarda zanimanja za izradu programa,
 • korištenje standarda kvalifikacija i standarda zanimanja za vrednovanje programa,
 • korištenje standarda kvalifikacija, standarda zanimanja i studijskih programa za ostale komponente internog i eksternog sistema osiguranja kvaliteta,
 • izgradnja među-sektorskih kompetencija trenera.

Kriteriji koje budući treneri trebaju ispunjavati su sljedeći:

 • Iskustvo aktivnog sudjelovanja u zajedničkim projektima Evropske unije i Vijeća Evrope koji su se bavili razvojem Kvalifikacijskog okvira u za visoko obrazovanje u BiH, kao i drugim projektima koji su se bavili istom temom. Prednost imaju kandidati koji su aktivno učestvovali u izradi standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u oviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija”;
 • Obuka će se odvijati na engleskom jeziku tako da svi kandidati moraju imati dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Saglasnost svoje institucije da će svoje novo stručno osoblje podržati i koristiti u odgovarajućim razvojnim aktivnostima osoblja i u razvoju studijskih programa i relevantnim institucionalnim promjenama;
 • Određena prethodna znanje i kompetencije vezane za kvalifikacijski okvir i ishode učenja;
 • Predanost reformi visokog obrazovanja u BiH i spremnost da koriste stečena znanja i pružaju informacije u svojim institucijama;

Ovaj poziv je namijenjen osobama iz visokoškolskih institucija, ministarstava nadležnih za obrazovanje i agencija za obrazovanje u BiH.

Osoblje koje će biti trenirano treba imati prethodno uvjerenje da će biti oslobođeni svojih redovnih dužnosti u svojim matičnim institucijama. Prije obuke učesnici će dobiti opširnu listu materijala s kojom se trebaju upoznati prije obuke.

Maksimalan broj učesnika obuke je 20.

Ovim putem Vas želimo pozvati da, ukoliko ste zainteresovani da pohađate obuku, pošaljite CV i motivacijsko pismo, oboje na engleskom jeziku, do 27.3.2015. godine na e-mail sadzida.tulic@coe.int. Selekciju će izvršiti projektni tim zajedno sa međunarodnim ekspertima. Troškove učesnika: put, smještaj, hrana i osvježenje snosi projekt.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati:             

Nedim Vrabac na nedim.vrabac@coe.int

Sadžida Tulić na sadzida.tulic@coe.int

Aida Trožić na aida.trozic@coe.int

Web: https://pjp-eu.coe.int/web/bih-higher-education/home

Unaprijed Vam zahvaljujemo na Vašem interesu.